EN / TR

Kurumsal Eğitim

İleri Yazılım Uzmanlığı - MCSD

Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Eğitimi, yazılım sektöründe lider firmalarda büyük çaplı projelerde yazılım geliştirmek için gerekli tüm bilginin edinilmesini hedefleyen bir eğitimdir. Bu eğitimi alacak bireylerin öncesinde Web Yazılım Uzmanlığı eğitimi içeriğinde yer alan konulara hakim olması gerekmektedir. Eğitim içeriğindeki detayların rahatça anlaşılması ve uygulanabilmesi için gerekli bu bilgi birikimine sahip olan kişilerin katılabileceği bir eğitimdir.


Kurumsal şirketlerin / kurumların bilgi işlem ve yazılım departmanları, KOBİ’lerin bilgi işlem ve yazılım geliştirme bölümleri, Yazılım geliştirme şirketleri, Microsoft iş ortakları, Bilişim teknolojileri eğitim ve danışmanlık firmaları, Freelance (serbest) Yazılım Uzmanı, Uygulama Geliştirici, Yazılım Mimarı, Yazılım Uzmanı, Veritabanı Uzmanı, Proje Yöneticisi, Analist Programcı, Uygulama Analisti, Veritabanı Yöneticisi, Bilgi İşlem Yöneticisi.


Kimler Katılmalıdır?

Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Eğitimine, yazılım ve veritabanı teknolojileri alanında uzmanlaşmak isteyen ve programlama konusunda kariyer yapmayı hedefleyen, matematiksel düşünmeyi seven, sorgulama yetisine sahip herkes katılabilir.Bu programa, halihazırda bu alanda çalışan profesyoneller veya üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler de kendilerini geliştirmek, sürekli yenilenen teknolojiler konusunda güncel kalmak ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalar almak için katılabilir.


İleri Yazılım Uzmanlığı Eğitim İçeriği

 • C#.NET İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (40 SAAT)
 • • NET Framework'ü Tanıyalım • C#.NET Dili İle Programaya Giriş • Katılımcılar bu bölümde Visual Studio, C#.NET ve Nesne Yönelimli Programlama konusunda yeterli bilgiye sahip olacaklardır.
 • C#.NET İLE İLERİ PROGRAMLAMA (55 SAAT)
 • • .NET Framework Mimarisi • Nesne Yönelimli Programlamanın (Object Oriented Programming) Temel Prensipleri • C#.NET İle Programlama • Bu bölümde katılımcılar, .NET Framework Mimarisi ve Object Oriented Programlama Prensipleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklardır
 • MS SQL SERVER ve TRANSACT SQL (32 SAAT)
 • • İlişkisel Veritabanı Tasarımı ve Modelleme • Veritabanı Nesnelerini Oluşturma ve Kullanma(Table , View, Stored Procedure, Function, Trigger, Index, Constraint) • Veritabanındaki Verilerin Manipulasyonu • Veritabanı Üzerinde Yetkilendirme • Bakım ve Yedekleme • Profesyonel Veritabanı Denetimi Bu bölümde, Microsoft SQL Server üzerinde ilişkisel veri tabanı tasarımı ve yönetimi ile ilgili konular bulunmaktadır. Katılımcılar derinlemesine veritabanı tasarımı ve kullanımı bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca Transact Sql ile uygulama geliştirmeyi öğreneceklerdir.
 • WINFORMS İLE UYGULAMA GELİŞTİRME (18 SAAT)
 • • Windows Form ile Masaüstü Uygulama Geliştirmeye Giriş • Masasüstü Uygulamalar için Kullanılacak Kontroller • Multithread Programlama • Kurulum Dosyaları ile Uygulamayı Dağıtabilir Hale Getirmek Veri tabanı barındıran ve verilerin işlendiği web tabanlı bir uygulama, proje olarak öğrencilere anlatılırken her öğrencinin aynı kapasitede ve özelliklerde birer web tabanlı uygulama geliştirmesi istenecektir
 • ADO.NET - LINQ TO SQL - XML - WPF (40 SAAT)
 • • ADO.NET ile Bağlantılı Katman Nesneleri • ADO.NET ile Bağlantısız Katman Nesneleri • LINQ to SQL ile Code Generation & DB Creation • ADO.NET Entity Framework • WPF ( Windows Presentation Foundation) Bu bölümde veritabanı ile uygulama arasında bir köprü niteliği taşıyan ADO.Net mimarisinden, kullanımından ve alternatif modellerinden bahsedilecektir. Katmanlı mimarinin olmazsa olmazı “Veri Erişim Katmanı” nedir sorusuna yanıt verilecektir. Bu bölüm yazılım geliştiriciler için önem taşımaktadır
 • ASP.NET MVC 5 İLE WEB UYGULAMALARI GELİŞTİRME (33 SAAT)
 • • WWW Nedir? İnternet ve Web Teknolojilerinin Tarihi • HTML, CSS, JavaScript ile Web Siteler • ASP.NET ile Dinamik Web Sİtelerine Giriş • ASP.NET ile Yönetilebilir Web Uygulamaları • AJAX ile Asenkron Mimari • XML ve Web Servislerine Giriş Bu bölümde katılımcılar ASP.Net teknolojisiyle yönetilebilir, güncellenebilir kısacası dinamik içerikli web siteleri ve web uygulamaları geliştirme konularında detaylı örneklerle bilgi sahibi olacaklardır
 • DAĞITIK UYGULAMA GELİŞTİRME XML VE WCF (12 SAAT)
 • • Dağınık Uygulama Nedir? Nasıl Geliştirilir? • Web Servisleri Detaylı İnceleme • Web Servis Oluşturma ve Çağırma • .Net Remoting Teknolojisi ile Dağıtık Uygulamalar Geliştirmek • WCF ( Windows Communication Foundation) ile Dağıtık Uygulamalar Bu bölümde diğer uygulamalarla haberleşecek servisler yazmak ve bu servisleri kullanmak konusunda bilgi sahibi olunacaktır
 • PROJE YÖNETİMİ VE WINDOWS AZURE PLATFORMU (4 SAAT)
 • • Diyagramlar Yardımıyla Modelleme • Testler ve Visual Studio Test Araçları • Proje Geliştirme ve Teslim Katılımcılara, eğitim süresince anlatılan tüm yazılım teknolojileri aktif biçimde kullandırılarak öğrendiklerinin pekiştirilmesini sağlayan kapsamlı bir yazılım projesi yaptırılır. Bu projenin sonunda katılımcı bir yazılım projesinin tüm aşamalarını deneyimlemiş olur. Katılımcılar Windows Azure ile tanışır, Sql Server ve Visual Studio Azure üzerinde uygulama geliştirmeyi öğrenir.

Tüm Eğitimler kataloğu

Sizi Arayalım

Detaylı Bilgi İçin

    0222 220 25 76

Her Hakkı saklıdır. Veksis Business 2019-2020 Site içerisindeki yazılan metinler ve resimler Veksis Business izni olmadan kullanılamaz.